PhotoScan/Metashape

Agisoft PhotoScan zmienia się w Metashape
Agisoft PhotScan vs. Metashape - Porównanie

Metashape to profesjonalne oprogramowanie, wykonujące fotogrametryczne przetwarzanie obrazów cyfrowych i generujące trójwymiarowe modele przestrzenne, które można wykorzystać w aplikacjach GIS, dokumentacji dziedzictwa kulturowego i do tworzenia efektów wizualnych, jak również do pośrednich pomiarów obiektów o różnych gabarytach.

Mądrze zaimplementowana technika fotogrametrii cyfrowej wspierana metodami wizualizacji komputerowej, pozwala skorzystać z inteligentnego zautomatyzowanego systemu przetwarzania. System stanowi idealne rozwiązanie zarówno dla nowych użytkowników w dziedzinie fotogrametrii, jak i specjalistów, którzy mogą dostosować proces pracy do wielu konkretnych zadań i różnych typów danych.

Metashape w różnych studiach przypadków udowodnia swoją jakość i trafność wyników.Pakiet występuje w dwóch wersjach funkcjonalnych: edycja profesjonalna i standardowa. Poniżej porównanie pakietów.

Funkcjonalność
Professional Edition
Standard Edition
Triangulacja fotogrametryczna
Gęsta chmura punktów: generowanie i edycja
Modelowanie 3D: generowanie i tekstury
Panoramy – łączenie obrazów sferycznych
Obsługa kamer z obiektywem rybie oko
Obsługa kamer sferycznych i cylindrycznych  
Gęsta chmura punktów: klasyfikacja  
DEM: eksport georeferencyjnych DSM / DTM  
Eksport ortomozajek z georeferencją  
Edycja połączeń ortomozajek  
Tworzenie markerów terenowych  
Naziemne punkty kontrolne (GCP)  
Detekcja kodowanych i niekodowanych obiektów  
Przetwarzanie obrazów wielospektralnych  
Obliczanie NDVI i innych wskaźników wegetacji  
Tworzenie hierarchicznego modelu powierzchni  
Modelowanie 4D dla dynamicznych scen  
Skrypty Phyton  
Przetwarzanie w sieci  
Systemy: Windows, Mac OS X, Debian/Ubuntu
Licencje sieciowe pływające (floating)  

Script logo