Nowości w GMS 10.1

Nowości w GMS 10.1
 • Nowe funkcje obsługiwane przez MODFLOW-USG
 • Poprawa funkcjonalności tworzenia siatek UGrid (Unstructured Grid)
 • Poprawa obsługi pakietów MODFLOW dotąd nie obsługiwanych przez GMS
 • i wiele innych...
 • Wsparcie dla ModFlow
  • Nowy pakiet/wsparcie procesu
   - pakiet GNC (Ghost Node Correction)
   - pakiet SWI (Seawater Intrusion)
   - CLN (Connected Linear Network)
  • Import modeli MODFLOW-USG utworzonych poza GMS
  • Funkcja „Pilot Point”
  • Mod-PATH3DU
 • Ulepszona funkcjnalność UGrid
  • Obsługa izo-powierzchni
  • Konwersja brył i rastrów do UGrid
  • Interpolacja z UGrid do UGrid lub rastrów do UGrid
 • Wprowadzone dodatki
  • 8 nowych darmowych samouczków dostępnych w GMS Learning Center
  • Znacznie szybsza, równoległa interpolacja metodą IDW
  • Eksport plików shape (.shp) do TIN i 2D Mesh

Script logo