Nowości w GMS 10.2

Nowości w GMS 10.2
 • Obsługa szacowania parametrów dla MODFLOW-USG z użyciem PEST i Parallel Pest dla procesorów jedno i wielordzeniowych
 • Opcja "spinania ekranów" (Clip Display) umożliwiająca tworzenie widgetów celem ukrywania części bądź całości komórek UGrid
 • Import punktów siatki dwu i trójwymiarowej (UGrid) za pomocą "Import Wizard"
 • Możliwość zaznaczenia i usuwania pojedynczych lub wielu punktów UGrid jednocześnie w zależności od potrzeb użytkownika
 • Możliwość zaznaczenia i usuwania pojedynczych lub wielu komórek Ugrid jednocześnie w zależności od potrzeb
 • Nowa funkcja "Contraints" (zastępująca poprzednią UGrid Structure), pozwalające określić typ komórek i operacji edycyjnych
 • Opcja "Zablokuj/Odblokuj Edycję" zapobiega przypadkowej edycji UGrid
 • Wygładzanie grafiki za pomocą nowych narzędzi: "Swap Edge Tool", "Split/Merge Tool"
 • Funkcja "CONTINUE in NWT Solver" pozwalająca na kontynuowanie modelowania w MODFLOW-NWT, nawet jeśli modele są zbieżne
 • Eksport UGrids do Shapefile (.shp) w 'Project Explorer' poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszki na elemencie UGrid
 • Triangulacja punktów UGrid
 • Nowy poradnik tworzenia odwzorowań
 • Możliwość uruchomienia GMS i wyboru tworzenia grafiki zawartej w programie GMS lub w systemie
 • Nowa opcja otwierająca okno polecenia komend
 • Konwersja danych UGrid do pliku CAD
 • Przeniesienie okna "Plot Window" poza główne okno GMS
 • Dwukrotne kliknięcia powodujące otwieranie właściwości różnych elementów Project Explorer
 • Przeniesienie poleceń właściwości obiektów na dół wszystkich menu kontekstowych dla zachowania spójności o logiki pracy
 • Ulepszony kreator czcionek w Text Import Wizard
 • Ulepszone metody wypełnień konturów w legendzie wykresów

Script logo