Chemist

Chemist jest programem do obliczeń równań chemicznych. W programie stosowany jest bardzo prosty w obsłudze interfejs, pozwalający na określenie rodzaju i ilości związków chemicznych. W pakiecie zawarta jest ponadto ogromna baza danych zdefiniowanych związków, umożliwiająca ich prosty wybór celem dalszych obliczeń. Ilość związku może być zadana poprzez określenie stężenia związku lub podanie jego masy (w różnych jednostkach). Po wprowadzeniu rodzaju i ilości związków program automatycznie wyznacza wyniki oraz prezentuje ich graficzną postać. Tabela wyników może zawierać m.in. stężenie molowe, odczyn zasadowy, siła jonowa, średnia gęstość itp.

Program Chemist pozwala również wyznaczyć poziom saturacji związku wynikowego. W obliczeniach można zdefiniować wiele warunków początkowych. Wbudowana baza programu Chemist zawiera kilkaset związków i równań stanu, które mogą być automatycznie wykorzystane w obliczeniach. Dzięki temu program pozwala na zaoszczędzenie wielu godzin czasu poświęcanego żmudnym obliczeniom, zamiast na istocie badań. Dzięki Chemist możliwa jest zamiana trybu pracy zgodna z metodą „prób i błędów” na znacznie efektywniejsze eksperymentowanie w technice "co się stanie gdy...".

Minimalne wymagania techniczne
  • Windows 95 (Rev B), 98, 2000, NT 4.0, Me lub XP
  • Pentium II lub kompatybilny
  • 64MB lub więcej pamięci RAM
  • 48MB wolnej przestrzeni na dysku twardym
  • Napęd CD-ROM
  • Wyświetlacz SVGA/256 o rozdzielczości 800x600

Script logo