Scientist

Scientist jest aplikacją służącą do modelowania rzeczywistych systemów. W szczególności potrafi dopasowywać modele matematyczne do danych. Program potrafi dopasować praktycznie każdy model począwszy od funkcji liniowej do najbardziej złożonych układów równań.

Stosowane modele
 • Nieliniowe równania algebraiczne
 • Równania różczniczkowe
 • Transformaty Laplace'a
 • Równania uwikłane
 • Równania wielokrotne
 • Równania i układy składające się z kombinacji powyższych równań

Scientist posiada możliwość dopasowania funkcji metodą najmniejszych kwadratów oraz innymi metodami. Najbardziej rzeczywiste równania różniczkowe zwyczajne (ODE) nie są możliwe do rozwiązania analitycznie, a jedynie metodami numerycznymi (iteracyjnymi). Pomimo tego Scientist potrafi dopasować równania które nie mogą być obliczane analitycznie. Pakiet potrafi dopasować równania ODE, transformaty Laplace'a, równania uwikłane bez potrzeby ich rozwiązywania w zależności od zmiennej niezależnej!

Statystyka
Scientist ponadto posiada możliwości statystycznego przetwarzania danych. W programie można wyznaczyć:
 • Przedziały ufności
 • Macierzy wariancji i kowariancji
 • Równania uwikłane
 • Nachylenie statystyk dopasowań
 • Residua

Dodatkowo Scientist oprócz realizacji dopasowań może pomóc w stworzeniu lepszych eksperymentów. Scientist umożliwia symulację eksperymentów, dodając błąd przypadkowy, a następnie realizuje dopasowanie modelu. W ten sposób można zaoszczędzić nawet tygodnie żmudnej pracy analitycznej.


Pakiet nie wymaga posiadania wysokiego stopnia wiedzy matematycznej ani programistycznej aby go stosować. W programie używana jest naturalna forma zapisu matematycznego. Oznacza to że można skupić się na sednie sprawy zamiast na oprogramowaniu.

Nowości w wersji 3.0
 • Zwiększone możliwości graficzne - 50 różnego rodzaju wykresów 2D i 3D (wykresy kołowe, statystyczne, wektorowe 3D, konturowe, kaskadowe i wiele innych)
 • Interfejs projektu - ułatwiający zarządzaniem danymi, wykresami i modelami
 • Zwiększone funkcjonalności w zakresie importu (m.in. .XLS, bazy danych SQL i DNS) i eksportu danych (dziewięć różnych typów, m.in.: JPG, PDF, postcriptowe)
 • możliwość kopiowania danych z/do arkusza Scientist, a także wykresów z użyciem schowka Windows
 • znacznie zwiększona szybkość obliczeń
 • stabilniejsze środowisko

Minimalne wymagania techniczne
 • Windows 95 (Rev B), 98, 2000, NT 4.0, Me lub XP
 • Pentium II lub kompatybilny
 • 64MB lub więcej pamięci RAM
 • 48MB wolnej przestrzeni na dysku twardym
 • Napęd CD-ROM
 • Wyświetlacz SVGA/256 o rozdzielczości 800x600

Script logo