MetashapeAgisoft Metashape to najnowocześniejsze oprogramowanie do fotogrametrycznego przetwarzania obrazów cyfrowych, które w oparciu m.in. o techniki uczenia maszynowego, zostało zaprojektowane aby dostarczać konkretne rozwiązania branżowe dla procesów związanych z przetwarzaniem i analizą danych.

Szybkość
i dokładność
Najnowocześniejsza technologia opracowana przez firmę Agisoft sprawia, że aplikacja Metashape umożliwia bardzo szybkie przetwarzanie, zapewniając jednocześnie bardzo dokładne wyniki zarówno dla fotografii lotniczej, jak i zdjęć bliskiego zasięgu (do 3 cm dla lotniczych i do 1 mm dla fotografii w zbliżeniu)
Przetwarzanie lokalne lub w chmurze
Program Metashape może przetwarzać ponad 50 000 zdjęć w klastrze lokalnym, dzięki funkcji przetwarzania rozproszonego. Alternatywnie, projekt można łatwo wysłać do chmury obliczeniowej, aby zminimalizować koszty inwestycji sprzętowych i zachować nadal wszystkie opcje i możliwości przetwarzania
Intuicyjny interfejs użytkownika i tryb stereo
Przepływ pracy jest intuicyjny i łatwy do opanowania nawet dla początkujących użytkowników. Dla wykwalifikowanych specjalistów w zakresie fotogrametrii, program oferuje wiele zaawansowanych funkcji, tj. tryb stereo i zapewnia pełną kontrolę nad dokładnością wyników, z generowaniem szczegółowego raportu na końcu przetwarzania

Oprogramowanie pozwala przetwarzać obrazy z kamer RGB lub multispektralnych (także systemów wielokamerowych) w gęste chmury punktów, teksturowane modele wielokątne, rzeczywiste ortomozaiki z georeferencjami oraz modele DSM (numeryczny model pokrycia terenu) / DTM (model powierzchni topograficznej). Dalszy postprocessing pozwala wyeliminować z modeli cienie i artefakty tekstury, obliczać wskaźniki wegetacyjne i wyodrębnić informacje dotyczące np. map działań maszyn rolniczych, automatycznie klasyfikować chmury punktów, itp.

Ulepszony silnik fotogrametryczny z rygorystyczną oceną statystyczną
System fotogrametryczny w oprogramowaniu Metashape został opracowany, aby zapewnić elastyczność w wyborze czujnika, w tym obsługę aparatów pełno-klatkowych, kamer z obiektywami sferycznymi i typu rybie oko, a także systemów z wieloma kamerami z nową opcją ustawiania przesunięcia referencyjnego kamer dodatkowych celem poprawy dokładności wyników.
W zakresie przetwarzania danych przechwytywanych z kamer konsumenckich, poza korektą tzw. efektu przechylenia obrazu, program Metashape 1.5 został ulepszony do pracy z parametrami niezmiennymi, celem uzyskania wyższej precyzji w przypadku niestabilnych parametrów orientacji. Aby przeprowadzić analizę niepewności wyników, dane dotyczące kowariancji są teraz dostępne dla wszystkich parametrów BBA (Bundle Block Adjustment – modelu matematycznego umożliwiającego określenie orientacji i lokalizacji dla obrazów).

Klasyczna fotogrametria z przyjaznym dla użytkownika interfejsem
Program Metashape umożliwia wykonywanie ręcznej wektoryzacji z par stereo przy użyciu okularów anaglifowych lub specjalistycznych wyświetlaczy 3D. Aplikacja Metashape 1.5 sprawia, że wektoryzacja w trybie stereo jest wygodniejsza, dzięki możliwości bezpośredniego wyboru pary stereo z panelu Photos za pomocą opcji blokady celem zapobieżenia przypadkowemu przełączaniu. Nowa funkcja inteligentnych linii brzegowych powoduje, iż linie brzegowe automatycznie omijają budynki i inne obiekty w celu wytworzenia płynnych ortomozajek w oparciu o DTM.

Nowoczesne narzędzia do przetwarzania dla aplikacji użytkownika
Program Metashape jest w stanie wyeliminować cienie i artefakty tekstur z modeli, obliczać wskaźniki wegetacji i pozyskiwać informacje dotyczące map działania maszyn rolniczych. Dzięki nowej semantycznej klasyfikacji chmur punktów 3D, Metashape pomaga rozwiązać kluczowe zadania interpretacji zeskanowanych danych. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technik uczenia maszynowego, Metashape umożliwia automatyczną klasyfikację gęstej chmury punktów do klasy terenu, roślinności, budynków, dróg i samochodów.

Przetwarzanie lokalne / sieciowe / chmura
Metashape jest zoptymalizowany pod kątem procesorów wielordzeniowych i systemów multi-GPU celem szybkiego generowania wyników. Rozproszone przetwarzanie w klastrze HPC pozwala jeszcze bardziej przyspieszyć obliczenia ogromnych zbiorów danych. Metashape oferuje opcję przetwarzania w chmurze zintegrowanej z interfejsem aplikacji użytkownika dla tych, którzy nie chcą inwestować w infrastrukturę sprzętową. Oferowane są różne opcje zakupu, w zależności od wymagań projektu.
Ortomozaika do pomiarów geodezyjnych i mapowania
Metashape to doskonałe narzędzie do przetwarzania zdjęć lotniczych. Funkcjonalność programu jest cały czas rozwijana, zgodnie z zadaniami określonymi przez szybko rozwijający się przemysł UAS. Metashape jest profesjonalnym narzędziem do przetwarzania danych, generowania gęstych chmur punktów i klasyfikacji celem wykonania dalszych szczegółowych obliczeń DSM / DTM i eksportowania ortomozajek o wysokiej rozdzielczości oraz rekonstrukcji precyzyjnych modeli wielokątnych obiektów o dużej skali. Jest to nieodzowna część procesu roboczego GIS zaczynającego się od systemu UAV.


Bardzo dokładne pomiary dla górnictwa i kopalnictwa
Bardzo dokładne numeryczne modele ternu (DEM) utworzone przez program Metashape stanowią podstawę do precyzyjnych pomiarów powierzchni i objętości, zarówno dla wykopalisk, jak i nasypów skalnych. Po wykonaniu wielu lotów w różnych momentach czasu, program Metashape umożliwia śledzenie zmian objętości, erozję gleby i badań nad lodowcami. Funkcja automatycznego wykrywania niekodowanych celów pozwala zaoszczędzić czas w projektach regularnie przeprowadzanych inspekcji.


Obliczanie wskaźnika wegetacji w rolnictwie i naukach związanych z zarządzaniem środowiskiem
Dzięki obsłudze obrazowania panchromatycznego, wielospektralnego i termicznego, aplikacja Metashape płynnie integruje się z przepływami pracy obejmującymi przetwarzanie danych z różnych źródeł, takich jak analiza roślinności i gleby, pożary i badania nocne itp. Obliczanie wskaźników wegetacji według zdefiniowanej przez użytkownika formuły pozwala analizować problemy z uprawami i generować rozwiązania dla sprzętu rolniczego o zmiennej wydajności.


Metashape w archeologii
Archeologia coraz częściej opiera się dziś na metodach fotogrametrycznych, niezależnie czy wynika to z konieczności modelowania artefaktu czy zapotrzebowania na mapowanie wykopalisk. Dzięki możliwości przetwarzania zdjęć z dowolnego cyfrowego aparatu fotograficznego, program Metashape jest szeroko stosowany w różnych projektach archeologicznych, zarówno na ziemi, jak i pod wodą, w tym specjalnych badań, takich jak badanie wzoru roślinności celem znalezienia starożytnych ruin pod ziemią lub dokumentację i analizę projektu sztuki skalnej.


Obsługa zdjęć dla architektury i ochrony dziedzictwa kulturowego
Liczne projekty dowodzą, że Metashape to wysokiej jakości narzędzie do rozwiązywania zadań związanych z modelowaniem elewacji i budynków. Dzięki obsłudze ukośnego przetwarzania obrazów, aplikacja pozwala na rekonstrukcję całego budynku, która może być wykorzystywana do tworzenia wirtualnych wycieczek, a wyniki rekonstrukcji są prezentowane jako ilustracyjne modele obiektów dziedzictwa kulturowego o dużej skali. Modele 3D częściowo zniszczonych zabytków i artefaktów generowanych za pomocą Metashape stanowią wiarygodną podstawę do podjęcia prac renowacyjnych, dzięki wyjątkowej dokładności wyników rekonstrukcji.


Fotorealistyczne tekstury dla efektów wizualnych i projektowania gier
Modele tworzone w programie Metashape są bardzo szczegółowe i fotorealistyczne, dlatego spełniają surowe wymagania profesjonalnych studiów animacji, które z powodzeniem wykorzystują oprogramowanie do produkcji filmów i gier. Wyniki wychwytywania twarzy i ciała, będące jednymi z najbardziej pożądanych cech sprawiają, że potencjał Metashape wykracza poza wyobraźnię.


Zalety programu
 • Bardzo dokładne i szczegółowe wyniki przetwarzania
 • W pełni zautomatyzowany i intuicyjny przepływ pracy
 • Akceleracja GPU dla szybszego przetwarzania
 • Przetwarzanie sieciowe dla dużych projektów
 • Przetwarzanie w chmurze, ograniczające koszty infrastruktury sprzętowej
 • Edycja Standard dla projektów artystycznych
 • Łatwe udostępnianie wyników za pomocą eksportu do PDF/filmów i bezpośredniego przesyłania do zasobów online
 • Pomiary stereoskopowe dla precyzyjnego wydobywania cech

Kompatybilność
 • Obsługa technologii cyfrowej / filmów / kamer video i systemów wielokamerowych
 • Przetwarzanie obrazów z aparatów / kamer typu "rybie oko" / sferycznych / cylindrycznych
 • Dobra współpraca z większością UAV (dronów)
 • Integracja z LIDAR z importem chmury punktów
 • Eksport wyników w szerokim zakresie obsługiwanych formatów
 • Obsługa większości układów współrzędnych EPSG i konfigurowalne pionowe odniesienia
 • Działanie w systemie Windows, Mac OS X i Linux

Możliwości
 • Triangulacja lotnicza i bliskiego zasięgu
 • Stopniowane wyrównanie obrazu
 • Generowanie gęstych chmur punktów i automatyczna klasyfikacja
 • Generowanie DSM / DTM
 • Generowanie ortomozaiki w zdefiniowanych przez użytkownika prognozach
 • Automatyczne udoskonalanie linii brzegowych dla ortomozajek opartych o DTM
 • Ręczna edycja linii
 • Generowanie linii konturów elewacji
 • Georeferencje z wykorzystaniem rejestru lotu i / lub GCP
 • Kodowane i niekodowane automatyczne wykrywanie celów
 • Pomiary współrzędnych / odległości / powierzchni / objętości
 • Przetwarzanie obrazów wielospektralnych i obliczanie wskaźnika wegetacji
 • Generowanie tekstur - filtry delighting oraz deghosting
 • Rekonstrukcja 4D dla dynamicznych scen
 • Hierarchiczne generowanie modeli kafli wraz z wizualizacją
 • Rekonstrukcja modelu wielokątnego
 • Łączenie panoram sferycznych
 • Wbudowane skrypty Pythona do automatyzacji zadań
 • Wsparcie operacyjne

Script logo