Dawniej PhotoScan

Z początkiem roku 2019 PhotoScan zyskał nową odsłonę i zmienił nazwę na Metashape. Wraz ze zmianą nazwy, nawprowadzonych zostało kilka ciekawych zmian, w szczególności zmierzajcych do poprawy wydajności przetwarzania danhych.

Bardzo szczegółowe generowanie siatki na podstawie map głębokości
Ulepszone filtrowanie podczas dopasowywania stereo obrazów pomaga zmniejszyć szum na finalnych powierzchniach, a jednocześnie zachować strukturę scen. Dodana została nowa metoda generowania siatki opartej na mapach głębi, bezpośrednio z danymi mapy głębokości, co pozwala na odtworzenie wyjątkowo szczegółowej geometrii dzięki wykorzystaniu wszystkich dostępnych informacji. Obsługa akceleracji GPU znacznie przyspieszająca przeprowadzanie obliczeń, powoduje znacznie mniejsze zużycie pamięci RAM w porównaniu do poprzedniej wersji.


Generowanie siatki z chmury punktów
(19 godzin, 90 GB RAM)

Generowanie siatki z obrazu
(9 godzin, 57 GB RAM)

Automatyczna klasyfikacja wielu klas gęstych chmur punktów
Agisoft Metashape został wzbogacony o techniki uczenia maszynowego, które rozwiązują kluczowe zadanie wyższego poziomu jakim jest interpretacja przetwarzanych danych. Funkcja klasyfikacji semantycznej automatycznie grupuje punkty fotogrametrii w klasy takie jak ziemia, wegetacja, budownictwo, drogi, samochody i ludzie.


Klasyfikacja punktów ziemi

Multiklasyfikacja

Opcje przetwarzania w chmurze
Metashape jest zoptymalizowane do użytku z systemami wielordzeniowymi i wieloprocesorowymi celem szybszego generowania wyników. Rozdzielanie obliczeń w klastrach HPC pomaga przeprowadzać obliczenia, szczególnie dla dużych zbiorów danych.

 
Metashape
PhotoScan
Przetwarzanie lokalne
Przetwarzanie sieciowe dla dużych projektów
Obliczenia w chmurze  

Script logo