Edycja Professional

Triangulacja fotogrametryczna
Przetwarzanie różnych typów obrazów: z powietrza (pionowe/nadir, pod kątem) oraz z bliskiej odległości.

Automatyczna kalibracja: kamery pełnoklatkowe (w tym rybie oko) / sferyczne / cylindryczne.
Wsparcie dla systemów wielo-aparatowych.
 
Gęsta chmura punktów: edycja i klasyfikacja
Szczegółowa edycja modelu, zapewniająca uzyskanie dokładnych wyników.

Klasyfikacja punktów w celu dostosowania rekonstrukcji geometrii.

Eksport plików .LAS w celu wykorzystania klasycznego procesu przetwarzania danych.
 
Cyfrowy model elewacji: eksport DSM/DTM
Cyfrowy model powierzchni oraz/lub terenu - w zależności od projektu.

Georeferencje w oparciu o meta dane EXIF / rejestr lotu: dane GPS / GCP.

Wsparcie dla układów współrzędnych rejestru EPSG: WGS84, UTM, itp.

Eksport ortomozajek z georeferencją
Ortomozaiki z georeferencją: najwyższa kompatybilność GIS-owa formatu GeoTIFF; pliki .KML do zlokalizowania w programie Google Earth.

Eksport w paczkach dla dużych projektów.

Korekcja koloru dla jednorodnej tekstury.
 
Pomiary: odległości, powierzchni, objętości
Wbudowane narzędzia do pomiaru odległości, powierzchni i objętości.

W celu wykonania bardziej zaawansowanych analiz pomiarowych, wyniki z MetaShape mogą być sprawnie przeniesione do zewnętrznych narzędzi dzięki różnorodnym formatom eksportu danych.
 
Naziemne punkty kontrolne (GPC)
Import GCP w celu kontroli dokładności wyników.
Automatyczna detekcja kodowanych i niekodowanych obiektów w celu szybkiego wczytania GCP.

Narzędzie skalowania w celu ustalenia referencyji bez dodatkowego sprzętu pozycjonującego.

Skrypty Phyton: kastomizacja procesów
Oprócz przetwarzania wsadowego sposobem na oszczędność czasu pracy użytkownika są opcje użycia skryptów Python, np.:

- poprzez użycie szablonu parametrów dla podobnych zbiorów danych
- kontrolę punktów pośrednich przetwarzania danych; itp.
 
Wielospektralne przetwarzanie obrazów
Przetwarzanie obrazów RGB / NIR / termicznych / wielospektralnych.

Szybka rekonstrukcja w oparciu o preferowany kanał.
Tworzenie wielokanałowych ortomozajek w celu obliczania i eksportu znormalizowanego różnicowego wskaźnika wegetacji (NDVI).
 
Modele 3D:
generowanie i tekstury
Różne opcje scen: stanowiska archeologiczne, artefakty, budynki, wnętrza, ludzie itp.

Bezpośrednie przesyłanie do Sketchfab i eksport do popularnych formatów.

Fotorealistyczne tekstury: wsparcie HDR i plików wielofunkcyjnych

Modelowanie 4D: sceny dynamiczne
Przetwarzanie danych z systemów wielokamerowych dla projektów kreatywnych w obszarze sztuki kinematograficznej, branży gier, itp.

W oparciu o cyfrowe efekty wizualne z rekonstrukcją modeli 3D w sekwencjach czasowych.
 
Panoramy – łączenie obrazów sferycznych
Rekonstrukcja trójwymiarowa dla danych przechwyconych z tej samej pozycji aparatu - pod warunkiem istnienia co najmniej dwóch kamer.

Łączenie zdjęć panoramicznych 360° z danych pochodzących z jednej kamery.
 

Przetwarzanie w sieci
Obliczenia rozproszone w sieci komputerowej umożliwiające łączenie mocy wielu węzłów obliczeniowych w celu przetwarzania dużych zbiorów danych w jednym projekcie

Script logo