Edycja Standard

Triangulacja fotogrametryczna
Przetwarzanie różnych typów obrazów: z powietrza (pionowe/nadir, pod kątem) oraz z bliskiej odległości.

Automatyczna kalibracja: kamery pełnoklatkowe (w tym rybie oko) / sferyczne / cylindryczne.
Wsparcie dla systemów wielo-aparatowych.
 
Gęsta chmura punktów: generowanie
Szczegółowa edycja modelu, zapewniająca uzyskanie dokładnych wyników.

Eksport plików .LAS w celu wykorzystania klasycznego procesu przetwarzania danych.
 
Modele 3D:
generowanie i tekstury
Różne opcje scen: stanowiska archeologiczne, artefakty, budynki, wnętrza, ludzie itp.

Bezpośrednie przesyłanie do Sketchfab i eksport do popularnych formatów.

Fotorealistyczne tekstury: wsparcie HDR i plików wielofunkcyjnych

Panoramy: łączenie obrazów sferycznych
Rekonstrukcja trójwymiarowa dla danych przechwyconych z tej samej pozycji aparatu - pod warunkiem istnienia co najmniej dwóch kamer.

Łączenie zdjęć panoramicznych 360° z danych pochodzących z jednej kamery.
       

Script logo