Licencje

Program Metashape wraz z dokumentacją są oferowane w wersji elektronicznej. Kod licencji jest dostarczany e-mailem. Każda nowa licencja obejmuje 12-miesięczny serwis techniczny świadczony poprzez e-mail.

Stand-Alone License
Licencja node-locked, która umożliwia instalację programu na jednym komputerze użytkownika.

Floating License
Licencja sieciowa pływająca. Umożliwia równoczesne uruchomienie programu przez określoną w licencji liczbę użytkowników. Program posiada menadżer licencji, który kontroluje liczbę jednoczesnych uruchomień.

Educational License
Licencje dla odbiorców edukacyjnych są oferowane dla wyższych uczelni, instytutów naukowych, pracowników naukowych i studentów

Script logo