Modele 3D

Przykłady trójwymiarowych modeli obiektów, stworzone przez użytkowników aplikacji PhotoScan/Metashape z różnych obszarów nauki


Mineraologia

Geologia

Budownictwo

Script logo