Nowości

Metashape v. 1.7

 • Triangulacja fotogrametryczna - przetwarzanie różnego rodzaju zdjęć lotniczych, automatyczna kalibracja możliwość użycia różnych modeli kamer w jednym projekcie.
 • Gęsta chmura punktów: edycja i klasyfikacja - zaawansowana edycja modeli, klasyfikacja punktów w celu dostosowania rekonstrukcji geometrii, eksport plików .LAS
 • Numeryczny model terenu (Digital elevation model) eksport DSM/DTM - georeferencjonowanie oparte na danych EXIF, logach, oraz danych z punktów kontrolnych.
 • Generowanie ortomozaiki z georeferencją
 • Naziemne punkty kontrolne (GPC)
 • Pomiary stereoskopowe - profesjonalne monitory i kontrolery 3D obsługują dokładną i wygodną wektoryzację stereoskopową funkcji i celów pomiarowych
 • Modele 3D: generowanie i tekstury - różne zastosowania: wykopy archeologiczne, artefakty, budynki, wnętrza.
 • Hierarchiczne generowanie modeli kafelkowych - modelowanie w skali miasta z zachowaniem oryginalnej rozdzielczości obrazu do teksturowania.
 • Modelowanie 4D dla dynamicznych scen - przetwarzanie danych z wielu kamer dla artystycznych projektów kinematograficznych, gier komputerowych, itp.
 • Tworzenie panoram – łączenie obrazów sferycznych - rekonstrukcja otoczenia w 3D ze zdjęć uchwyconych przez kamerę, która pozostaje w jednym punkcie (pod warunkiem, że są obecne przynajmniej 2 kamery). Tworzenie panoram 360° na podstawie zdjęć z pojedynczej kamery.
 • Przetwarzanie obrazów z kamer wielospektralnych - przetwarzanie zdjęć RGB/NIR/termicznych/multispektralnych. Można szybko opracować wyniki na bazie wybranego spektrum. Generowanie wielokanałowych ortomozaik w celu obliczenia i mapowania wbudowanych indeksów roślinnych (NDVI etc) wraz z możliwością ich eksportowania.
 • Przetwarzanie zdjęć satelitarnych - obsługiwany jest wspólny proces przetwarzania panchromatycznych i wielospektralnych obrazów satelitarnych, pod warunkiem, że dla każdego obrazu dostępne są wystarczająco dokładne dane RPC.
 • Python i Java API – dostępne są skrypty Python i Java, które sugerują zaawansowane opcje automatyzacji i dostosowywania.
 • Sieciowe przetwarzanie danych – obliczenia można rozłożyć na wiele maszyn poprzez sieć celem połączenia ze sobą ich mocy obliczeniowej - dzięki temu można przetworzyć nawet bardzo duże zbiory danych w jednym projekcie.
 • Przetwarzanie w chmurze - interfejs przetwarzania w chmurze pozwala zaoszczędzić na infrastrukturze sprzętowej, z dalszą opcją wizualizacji i udostępniania różnorodnych wyników przetwarzania online współpracownikom lub klientom, a także osadzanie opublikowanych projektów na własnych platformach internetowych.

Metashape v. 1.6.2

Zmiany w edycjacjach Standard i Professional
 • Dodano obsługę formatu plików PTX dla importu punktów.
 • Dodano obsługę formatu plików NVM dla opcji importu / eksportu aparatu
 • Dodano obsługę wypieków tekstur opartych na kolorach wierzchołków.
 • Dodano przyspieszoną przez GPU obsługę mieszania tekstur dla modelu kamery typu rybie oko.
 • Dodano polecenie Reduce Overlap do edycji Standard.
 • Zaktualizowano moduł ładujący DNG, aby zastosować skalowanie BaselineExposure.
 • Poprawki błędów.

Zmiany w edycjacjacji Professional
 • Dodano obsługę formatu CSV dla importu / eksportu kształtów.
 • Dodano listę kodów pól do okna dialogowego Właściwości kształtu.
 • Dodano ikony zablokowanych znaczników do panelu Zdjęcia.
 • Dodano import kalibracji z metadanych DJI XMP.
 • Dodano obsługę metadanych Leica BLK3D.
 • Dodano automatyczne skalowanie porcji na podstawie przesunięcia kamery podrzędnej.
 • Dodano obsługę wielokrotnego wyboru do polecenia Set Boundary Type dla kształtów.
 • Dodano automatyczne przyrostowe etykietowanie kształtów.
 • Zoptymalizowana wydajność generowania poziomów gruboziarnistych modeli kafelkowych.
 • Zaktualizowano wskazówki znaczników, aby użyć pozycji triangulowanej

Metashape v. 1.5.3

Zmiany w edycjach Standard i Professional
 • dodano ogólną obsługę kontrolerów zgodnych z HID
 • dodano obsługę progresywnego wczytywania grafik do Photo view
 • poprawki błędów

Zmiany w edycji Professional
 • dodano włączoną flagę dla kątów orientacji kamery w panelu Reference pane
 • wprowadzono obsługę automatycznego rozpoznawania paneli radiometrycznych Airinov
 • zaktualizowano obsługę czujnika natężenia promieniowania MicaSense DLS2
 • zaktualizowany program ładujący 4DMapper do nowej wersji interfejsu API

Metashape v. 1.5.2

Wersja Standard i Professional
 • Dodano edycję ścieżki kamery i obsługę wielu ścieżek kamery
 • Dołączono polecenia Export Camera Track i Capture Photos do menu kontekstowego ścieżki kamery w panelu obszaru roboczego
 • Dodano możliwość użycia opcji Strict volumetric masks do generowania mapy głębi opartej na siatce
 • Dodano obsługę pliku listy obrazów dla importu / eksportu w formacie Bundler
 • Dodano obsługę formatu pliku Blocks Exchange dla importu
 • Dodano obsługę opcji przeciągnij i upuść dla folderów obrazów
 • W oknie dialogowym Preferences zostało dodane narzędzie do czyszczenia projektów
 • Zaktualizowane okno dialogowe dopasowania widoku, aby zaznaczyć wybrane obrazy
 • Ulepszone filtrowanie gruboziarnistych poziomów mapy głębi
 • Ulepszone tłumienie szumów w przypadku generowania mapy głębi na podstawie siatki
 • Poprawki błędów

Wersja Professional
 • Nowa opcja Ignore masked image regions dla polecenia Detect Markers
 • Dodano opcję opóźnienia migawki dla importu loga APM / PixHawk
 • Zmieniono nazwę polecenia Plan Motion na Plan Mission i poprawiono parametry polecenia
 • Zmiana nazwy polecenia Optimize Coverage na Reduce Overlap i zmiana parametrów polecenia
 • Zaktualizowano EPSG do wersji 9.6

Script logo