Zastosowania

Pakiet Metashape może znaleźć zastosowanie w rozlicznych dziedzinach nauki i przemysłu. Poniżej zostawionych zostało kilka przykładów użycia programu. Dla zainteresowanych większą liczbą przykładów zapraszamy na stronę producenta http://www.agisoft.com/community/articles/

 • Archeologia

  Zastosowanie PhotoScan w archeologii, architekturze i konserwacji obiektów dziedzictwa kultury
 • Kryminalistyka

  Zastosowanie PhotoScan w ekspertyzach sądowych i kryminalistyce
 • Gry komputerowe

  Przykład użycia PhotoScan w projekcie tworzenia jednej z gier komputerowych
 • Geodezja

  Przykład użycia PhotoScan w zakresie geodezji i odwzorowaniach kartograficznych
 • Projektowanie

  Zastosowanie PhotoScan w projektowaniu i przemyśle wytwarzania produktów
 • Geologia, ekologia

  Zastosowanie PhotoScan w geologii i ekologii
Script logo