GMS


GMS (Groundwater Modeling System) to oprogramowanie firmy AQUAVEO do modelowania wód gruntowych. Oprogramowanie oferowane przez producenta używane jest przez ponad 12.000 firm, uniwersytetów i agencji rządowych w ponad 120 krajach.

Podstawowe cechy aplikacji
 • Szybsze i prostsze koncepcyjne budowanie modeli w GMS
 • Zoptymalizowana wydajnościowo wizualizacja i symulacja wód podziemnych w 3D
 • Interakcja z trójwymiarowymi modelami
  • zoptymalizowana grafika OpenGL wykorzystująca sprzętowe wparcia renderowania obiektów
  • tworzenie foto-realistycznych wizualizacji
  • generowanie animacji do prezentacji w PowerPoint lub w internecie
  • nakładanie obrazów na modele wraz z kontrolą transparentności
  • możliwość dodawania adnotacji (wektorów, skali, obrazy referencyjne lub logo firm)
 • Import danych i obrazów w różnych formatach
  • obrazy rastrowe z obsługą danych georeferencyjnych oraz odwzorowań kartograficznych
  • mapy topograficzne oraz dane przewyższeń
  • dane litologiczne i stratygraficzne
  • pliki własne MODFLOW
  • pliki MODFLOW pochodzące z programów Visual MODFLOW, Groundwater Vistas i PM Win
  • usługa branżowych serwisów danych takich jak TerraServer
  • bazy danych oraz pliki kształtów ArcGIS
  • pliki CAD w tym .dwg, .dgn i .dxf
  • odwzorowania kartograficzne m.in. w układach kartezjańskim i geograficznym
  • kreator importu nieograniczonej wielkości plików tekstowych i arkuszy danych program GMS obsługuje około 200 formatów danych, dzięki czemu użytkownik może korzystać z szerokiego spektrum danych, a także współpracować z innymi aplikacjami służącymi do zarządzania danymi geoprzestrzennymi.Lista wszystkich obsługiwanych formatów znajduje się na poniższej stronie:
   http://www.aquaveo.com/supported-file-types
 • Zaawansowana charakterystyka wód gruntowych
  • generowanie izo-powierzchni z danych 3D celem wizualizacji zanieczyszczeń
  • geostatystyka 2D i 3D z użyciem metody krigingu, IDW i naturalnego sąsiedztwa
  • szybkie i wydajne algorytmy dla określenia warstwy wodonośnej

Wsparcie dedykowane do MODFLOW
 • Obsługa wszystkich wersji programu MODFLOW (USG, LGR, NWT, 2005, 2000, 96, 88)
 • Obsługa modułów MODFLOW (jak w poniżej tabeli)
 • Gwarantowany odczyt dowolnych modeli sporządzonych w MODFLOW
 • Wsparcie dla pakietów związanych z MODFLOW takich jak: MODPATH, MT3DMS, RT3D, Pest oraz zbudowanych w ZONEBDGT
 • Pełny zestaw manualnych i automatycznych narzędzi do kalibracji, w tym także: PEST, Parallel PEST, metody Monte Carlo, tabel i wykresów
 • Inteligentne zarządzanie pamięcią
 • Wsparcie danych w czasie rzeczywistym w formacie data/godzina
 • Stochastyczne narzędzia symulacyjne w tym: Monte Carlo, Latin Hypercube, Gaussian Field, T-PROGS (lepszy niż wskaźnik krigingu) oraz Risk Analysis Wizard


GMS obsługuje szeroką gamę strukturalnych i niestrukturalnych siatek MODFLOW aby zapewnić właściwe rozwiązanie dla potrzeb modelowania.

Pakiet ModFlow       Opis
BAS6       Basic Package
BCF6       Block Centered Flow Package
CHD1       Time Variant Specified Head Package
DE4       Direct Solver
DRN1       Drain Package
DRT1       Drain Return Package
EVT1       Evapotranspiration Package
ETS1       Evapotranspiration Segments Package
GAGE       Gage Package
GHB1       General Head Boundary Package
GMG       Geometric Multi-Grid
HFB1       Horizontal Flow Barrier Package
HUF       Hydrogeologic Unit Flow Package
LAK3       Lake Package
LPF       Layer Property Flow Package
MNW1       Multi-Node Well 1 Package
MNW2       Multi-Node Well 2 Package
NWT       Newton Solver
OUT1       Output Control
PCG2       Preconditioned Conjugate Gradient Method
PCGN       Preconditioned Conjugate Gradient Solver with Improved Nonlinear Control
RCH1       Recharge Package
RIV1       River Package
SAMG       Algebraic MultiGrid for Systems Solver
SFR2       Streamflow-Routing Package
SIP       Strongly Implicit Proceedure
SOR       Slice-Successive Overrelaxation Method
SUB       Subsidence Package
STR1       Stream-Routing Package
WEL1       Well Package
UPW       Upstream Weighting Flow Package
UZF1       Unsaturated-Zone Flow Package

Pełna wizualizacja 3D
GMS 10.0 wspiera szeroki zakres siatek ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych siatek MODFLOW celem zapewnienia możliwości użycia właściwego modelowania danych.


Pełna wizualizacja 3D
 • Przesuwanie, obracanie i powiększanie w czasie rzeczywistym w przestrzeni trójwymiarowej
 • Zoptymalizowane grafiki OpenGL dla lepszego renderingu sprzętowego
 • Mapowanie tekstur obrazów
 • Przejrzystość konturów, tekstury, powierzchni, izo-powierzchni
 • Przekroje 3D pod dowolnym kątem
 • Tworzenie animacji filmowych projektowanych modeli

Integracja z GIS
 • Możliwość uruchomienia baz Geodatabases and Shapefiles bezpośrednio w programie
 • Eksport Geodatabases and Shapefiles
 • Integracja z Arc Hydro Groundwater dla tworzenia raportów i generowania map wewnątrz ArcMap
 • Wsparcie dla projekcji zarówno w układzie kartezjańskim (x,y) jak i geograficznym (Lat/Lon)

Przyjazny interfejs użytkownika
 • Intuicyjny, łatwy w obsłudze
 • Narzędzia adnotacji do tworzenia przejrzystych raportów
 • Kompletny systemów pomocy - dostęp do „samouczków”, które w klarowny sposób - „krok po kroku” przeprowadzą przez proces modelowania
 • Pełne wsparcie techniczne

Wersja demonstracyjna
W pełni funkcjonalną, bezpłatną wersję testową programu GSM 10.1 można pobrać z adresu:
http://www.aquaveo.com

Oferowane licencje pakietu GMS
 • Single Seat Licenses (do instalacji na jednym komputerze użytkownika)
 • Sieciowe (GMS Network Licenses).

Porównanie wersji GMS
    Komponenty GMS Modflow 1 Modflow 2 Modflow 3 Premium
    - 3D Grid Tools
    - 3D Animation Tools
    - Conceptual Modeling Tools
    - Online Maps Dodatek
    - GIS Tools
    - CAD / Image / DEM Support
    - Annotations Tools
    - 32 or 64-bit Installation
    - MODFLOW Model & Interface
    - MODFLOW-USG Model & Interface
    - MODFLOW-LGR Model & Interface Dodatek
    - ZoneBudget Utility
    - MODPATH Model & Interface
    - mod-PATH3DU Model & Interface (Beta)
    - MT3DMS Model & Interface
    - RT3D Model & Interface Dodatek
    - SEAWAT Model & Interface Dodatek
    - PHT3D Model & Interface Dodatek
    - PEST Utility - Single Core Dodatek
        • Parallel PEST Utility - Multi Core Dodatek
    - Geostatistics & Scatter Data Tools Dodatek
    - SAMG Solver Std. & USG (serial) Dodatek Dodatek - -
    - SAMG Solver Std. & USG (parallel) Dodatek Dodatek
    - Subsurface Characterization Tools Dodatek Dodatek
        • Stochastic Modeling Tools Dodatek Dodatek
        • T-PROGS Utility Dodatek Dodatek
    - MODAEM Model & Interface Dodatek Dodatek Dodatek
    - SEAM3D Model & Interface Dodatek Dodatek Dodatek
    - 3D Finite Element Mesh Tools Dodatek Dodatek Dodatek
        • FEMWATER Model & Interface Dodatek Dodatek Dodatek
        • SEEP2D Model & Interface Dodatek Dodatek Dodatek
    - UTEXAS Model & Interface Dodatek Dodatek Dodatek Dodatek
    - Groundwater Analyst for ArcGIS
    - MODFLOW Analyst for ArcGIS Dodatek Dodatek
    - Subsurface Analyst for ArcGIS Dodatek Dodatek Dodatek

GMS - wymagania systemowe
 • System operacyjny: Windows 7, Windows 8 / 8.1 lub Windows 10
 • RAM: 4 GB (rekomendowane 8 GB lub więcej)
 • Procesor: wykorzystanie CPU przez aplikację GMS jest intensywne. Niektóre modele i narzędzia zintegrowane z GMS mogą jednocześnie korzystać z wielu rdzeni procesora
 • Karta graficzna: celem użycia wszystkich możliwości graficznych niezbędna jest obsługa biblioteki OpenGL 1.5 lub nowszej. Zaleca się korzystanie z dedykowanej karty graficznej. Zintegrowana karta graficzna powodować może znaczne zmniejszenie wydajności aplikacji i nie obsługiwanie niektórych funkcji wizualizacyjnych.
 • Monitor: rozdzielczość: 1920 x 1080 lub większa

Script logo