Nowości w GMS 10

Nowości w GMS 10.4
Wersja 10.4 zawiera wsparcie dla MODFLOW-USG-Transport, CLN Observation Wells, nowych opcji projekcyjnych, narzędzi do zarządzania danymi LIDAR oraz wiele innych funkcji i udoskonaleń

 • Obsługa MODFLOW-USG-Transport celem możliwości modelowania transportu. Wsparcie dla pakietu MODFLOW-USG obejmuje obecnie BCT (Block Centered Transport), DDF (Density Dependent Flow), DPT (transport o podwójnej porowatości) i PCB (Granica stężenia receptury).
 • Nowe opcje odwzorowań kartograficznych obejmują obszerną bibliotekę geograficznych oraz zaprojektowanych układów współrzędnych, a także funkcję wyszukiwania, aby szybko znaleźć żądane odwzorowanie. Okno dialogowe śledzi ostatnio używane rodzaje odwzorowań i pozwala użytkownikowi zapisać je jako ulubione, aby były łatwo dostępne. Istnieje również możliwość wykorzystania kodów EPSG do definiowania odwzorowań, a same odwzorowani można importować z plików .PRJ.
 • GMS obsługuje od teraz zaawansowane narzędzia do obsługi danych LIDAR celem czytania, przeglądania i konwertowania danych LIDAR na inne formaty do użytku z własnymi modelami. Duże zbiory danych LIDAR są szybko wyświetlane, dzięki opcjom określania liczby wizualizowanych punktów i wykluczania punktów spoza zadanego zakresu.
 • Eksport do MODFLOW 6
 • Obsługa mod-PATH3DU v.2
 • Etykiety konturowe w UGrids
 • Bardziej responsywne obrazy tła
 • Nowe samouczki

Nowości w GMS 10.3
Nowe licencje zawierają maintenance gwarantujący możliwość aktualizacji do najnowszej wersji oprogramowania oraz pomoc techniczną przez 1 rok.

 • Zaktualizowany MT3D-USGS zawierający zaawansowane możliwości modelowania transportu
 • Najnowsza wersja PEST (v14.0)
 • Najnowsza wersja MODFLOW-NWT (v1.1.2)
 • Przepływ strefowy w MODFLOW-USG
 • Parametr SYTP jest obecnie obsługiwany w pakiecie HUF
 • Mozliwość przechowywania danych DISU utworzonych poza GMS
 • Nowe darmowe przewodniki elektroniczne dostępne w mod-PATH3DU, MT3D-USGS, Shapefile oraz Recharge.
 • Obsługa najnowszego modelu mod-PATH3DU (v1.1.0) zawierającego:
  • nową metodę Waterloo i zmodyfikowaną specyfikację plików siatki
  • obsługa DefaultIFACE
  • dodany model Checker do znajdowania oczywistych błędów w ustawieniach modeli
  • model Wrapper i automatyczne odczytywanie rozwiązań
  • eksport opcji w celu zapisu krzywych kształtów, punktów na krzywej kształtów i obszarów ograniczonych przez linie łamane
  • opcje tworzenia lokalizacji startowych punktów UGrid lub komórek
  • Nowy interfejs mod-PATH3DU
 • Pliki kształtu mogą być zamapowane do pakietu CLN (Connected Linear Network)
 • Mapowanie SFR2 do powierzchni wielowarstwowych
 • Opcje wyświetlania są teraz dostępne dla każdej siatki UGrid w projekcie. UGrid mogą obecnie być dzielone
 • GMS potrafi dostosować się do rozdzielczości ekranu użytkownika dzięki czemu detale ikon i tekstów są wyświetlane w znacznie lepszej jakości
 • Dodatkowe cechy
  • narzędzi odczytu w locie obszarów ograniczonych linią łamaną
  • ulepszone generowanie siatki 2D
  • zmiana w oknie dialogowym w celu potwierdzenia zapisu zmian w poleceniu FileNew
  • eksport konturów warstwy siatki 3D do pliku kształtu
  • nowa komenda UGrid 2D do tworzenia punktów siatki UGrid które zostaną do niej dodane
  • notatki
  • opcja formatu czasu
  • eksport wielu zbiorów do pliku siatki
  • zawarcie początkowej komórki w raporcie ścieżki w MODPATH i MP3DU
  • ulepszenia w TOB
  • ponowne użycie jakobianu PEST
  • opcja eksportu tylko aktywnych komórek siatki do pliku kształtu
  • zapis błędów na ścieżce do pliku siatki

Nowości w GMS 10.2
 • Obsługa szacowania parametrów dla MODFLOW-USG z użyciem PEST i Parallel Pest dla procesorów jedno i wielordzeniowych
 • Opcja "spinania ekranów" (Clip Display) umożliwiająca tworzenie widgetów celem ukrywania części bądź całości komórek UGrid
 • Import punktów siatki dwu i trójwymiarowej (UGrid) za pomocą "Import Wizard"
 • Możliwość zaznaczenia i usuwania pojedynczych lub wielu punktów UGrid jednocześnie w zależności od potrzeb użytkownika
 • Możliwość zaznaczenia i usuwania pojedynczych lub wielu komórek Ugrid jednocześnie w zależności od potrzeb
 • Nowa funkcja "Contraints" (zastępująca poprzednią UGrid Structure), pozwalające określić typ komórek i operacji edycyjnych
 • Opcja "Zablokuj/Odblokuj Edycję" zapobiega przypadkowej edycji UGrid
 • Wygładzanie grafiki za pomocą nowych narzędzi: "Swap Edge Tool", "Split/Merge Tool"
 • Funkcja "CONTINUE in NWT Solver" pozwalająca na kontynuowanie modelowania w MODFLOW-NWT, nawet jeśli modele są zbieżne
 • Eksport UGrids do Shapefile (.shp) w 'Project Explorer' poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszki na elemencie UGrid
 • Triangulacja punktów UGrid
 • Nowy poradnik tworzenia odwzorowań
 • Możliwość uruchomienia GMS i wyboru tworzenia grafiki zawartej w programie GMS lub w systemie
 • Nowa opcja otwierająca okno polecenia komend
 • Konwersja danych UGrid do pliku CAD
 • Przeniesienie okna "Plot Window" poza główne okno GMS
 • Dwukrotne kliknięcia powodujące otwieranie właściwości różnych elementów Project Explorer
 • Przeniesienie poleceń właściwości obiektów na dół wszystkich menu kontekstowych dla zachowania spójności o logiki pracy
 • Ulepszony kreator czcionek w Text Import Wizard
 • Ulepszone metody wypełnień konturów w legendzie wykresów

Nowości w GMS 10.1
 • Nowe funkcje obsługiwane przez MODFLOW-USG
 • Poprawa funkcjonalności tworzenia siatek UGrid (Unstructured Grid)
 • Poprawa obsługi pakietów MODFLOW dotąd nie obsługiwanych przez GMS
 • i wiele innych...
 • Wsparcie dla ModFlow
  • Nowy pakiet/wsparcie procesu
   - pakiet GNC (Ghost Node Correction)
   - pakiet SWI (Seawater Intrusion)
   - CLN (Connected Linear Network)
  • Import modeli MODFLOW-USG utworzonych poza GMS
  • Funkcja „Pilot Point”
  • Mod-PATH3DU
 • Ulepszona funkcjnalność UGrid
  • Obsługa izo-powierzchni
  • Konwersja brył i rastrów do UGrid
  • Interpolacja z UGrid do UGrid lub rastrów do UGrid
 • Wprowadzone dodatki
  • 8 nowych darmowych samouczków dostępnych w GMS Learning Center
  • Znacznie szybsza, równoległa interpolacja metodą IDW
  • Eksport plików shape (.shp) do TIN i 2D Mesh

Script logo