Analizy graficzne

Zoptymalizowana geometria
MOL-Instincts umożliwia tworzenie zoptymalizowanej grafiki 3D o dużej dokładności z elemtami manipulacji jak obracanie/powiększanie cząsteczek. Baza obrazuje połączenia cząsteczek w przestrzeni trójwymiarowej. Przy wizualizacji stosowany jest rachunek zaburzeń (teoria perturbacji Møllera-Plesseta).

Baza pozwala na określenie danych o długości wiązki (odległość), kąta wiązki i kąta międzyfazowego (skręcania) w zaledwie kilku kliknięciach. Baza umożliwia też kopiowanie danych i obrazów struktur celem użycia ich w innych aplikacjach.


Wizualizacja widma
Szybkie informacje nt. widma: podczerwieni (IR), wibracyjnego dichroizmu kołowego (VCD) i spektroskopi NMR, w tym H-NMR, C-NMR, O-NMR, N-NMR, S-NMR, F -NMR, Cl-NMR, Br-NMR, J-NMR, Xl-NMR, P-NMR oraz AS-NMR.

Opcje powiększania wykresu i weryfikacji pików z odpowiadających im częstotliwościami i intensywnościami.


Drgania cząsteczkowe
Dostępne są wszystkie informacje o częstotliwościach i intensywności drgań cząsteczek. MOL-Instincts pozwala na Wybór trybu animacji drgań; rozciąganie, zginanie, kołysanie lub skręcanie. Dodatkowo zawarta są informacje związane z absorpcją w podczerwieni i mechanizmami reakcji chemicznych.


Orbitale molekularne
Możliwość wizualizacji orbitali molekularnych, takich jak HOMO (najwyżej obsadzonego orbitalu molekularnego) i LUMO (najniżej obsadzonego orbitalu molekularnego). Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanego oprogramowania do wizualizacji, obliczeń i renderowania cząsteczek.

Dostępne są dodatkowo inforamacje na temat aktywności molekularnej.


Script logo