Deskryptory

Baza zawiera tysiące deskryptorów molekularnych. Są to fundamentalne dane używane w naukach farmaceutycznych, inżynierii ochrony środowiska oraz badaniach w ochronie zdrowia. Wszystkie dane dostępne są w jednym miejscu bez potrzeby wykonywania żmudnych obliczeń.


Ponad dwa tysiące deskryptorów molekularnych zostały pogrupowane na 24 kategorie takie jak konstytucyjne, geometryczne, 3D-MORSE (struktury trójwymiarowe na podstawie dyfrakcji elektronowej), WHIM (Weighted Holistic Invariant Molecular), GATAWAY, indeksy topologiczne/połączeń/informacji/autokorelacji, statystyki Morana/Geary'ego, macierze sąsiedztwa, profile molekularne, kwantowe deskryptory chemiczne takie jak indeksy reaktywności i ładunki atomowe. Wystarczy jedno kliknnięcie na interesującą kategorię, w celu uzyskania danych, co zwiększa niezawodność stosowanych modeli QSAR (Quantitative Structure Activity Relationship) i/lub QSPR (Quantitative Structure Property Relationship). Wartości deskryptorów można kopiować i wklejać do innych aplikacji, takich jak programy do edytowania tekstu lub arkusze kalkulacyjne.

Script logo