Właściwości kwantowe

Wyniki kalkulacji kwantowych zawarte w MOL-Instincts są doskonałym punktem startowym w wykonywaniu zadań chemicznych. Wyniki te są efektem dokładnie zaprojektowanego procesu, a dane wejściowe do uruchomienia obliczeń mechaniki kwantowej to nie tylko stworzona jedna struktura cząsteczkowa ale też starannie wybrane molekóły spośród dziesiątek tysięcy potencjalnych cząsteczek w oparciu o automatyczną analizę konformerów.


Obliczenia kwantowe zostały wykonywane z należytym poziomem dokładności. Poprawka do energii wyliczana jest w oparciu o teorię perturbacji Møllera-Plesseta. W bazie zawartych jest łącznie 20 zestawów danych kwantowych w postaci jako ciągów tekstowych, które można łatwo kopiować i wklejać do innych aplikacji, takich jak programy do edytowania tekstu lub arkusze kalkulacyjne. Ważne zestawy informacji obejmują dane m.in. na temat: cząstek alfa / beta, orbitali molekularnych, momentu dipolowego, ładunku, wirowania, liczby elektronów, ładunków jąder i ładunki Mullikena.

Script logo