Didger 5

Najnowsza wersja oprogramowania Didger 5 stanowi profesjonalny zestaw narzędzi, który umożliwia przekształcanie zeskanowanych map papierowych, zdjęć obrazujących tereny geograficzne, wykresów i rejestrów w dynamiczny i nowoczesny format cyfrowy.

Didger jest niezbędnym narzędziem dla osób pracujących z niespójnymi formatami danych.

Dynamiczna digitalizacja
Program umożliwia przekształcanie map papierowych, wykresów, zdjęć i rejestrów w dynamiczny i nowoczesny format cyfrowy. Didger 5 oferuje zarówno manualne, jak i automatyczne narzędzia do digitalizacji.

Opcje digitalizacji programu Didger:
 • pełna automatyczna digitalizacja: wystarczy kliknąć przycisk, aby automatycznie wyodrębnić linie i wielokąty na zeskanowanych obrazach w celu weryfikacji i edycji
 • ręczna digitalizacja: rysowanie obiektów za pomocą myszki w celu digitalizacji obrazu na ekranie
 • digitalizacja na tabletach: digitalizacja dokumentów za pomocą dowolnych tabletów cyfrowych zgodnych z Wintab32

Dane georeferencyjne
Zastosowanie programu umożliwia zwiększenie dokładności projektu. Użytkownik może szybko przekształcać niepowiązane pliki danych, dane wektorowe lub obrazy w rzeczywiste współrzędne w celu wykorzystania w projektach. Program Didger oferuje 10 metod przekształcania przestrzennego i automatycznie oblicza wartość średniego błędu kwadratowego (RMS), w celu weryfikacji dokładności. Alternatywnie, funkcje przesunięcia w dowolnym kierunku z operacjami matematycznymi. Didger automatycznie zmienia obrazy, aby wyeliminować zniekształcenia.

Przestrzenne metody transformacji programu Didger:
 • transformacje wielomianowe afiniczne
 • wielomianowe 1, 2 i 3 stopnia
 • thin plate spline
 • natural cubic spline
 • Marcov spline
 • exponential spline
 • rational quadratic spline
 • inverse distance squared

Bezproblemowa praca ze wszystkimi układami współrzędnych
Didger 5 umożliwia przekształcanie danych w dynamiczne formaty, niezależnie od układu współrzędnych. Pakiet zarządza danymi bez odniesień i danymi wyświetlanymi w różnych / wielu układach współrzędnych.

Funkcje układu współrzędnych Didger:
 • ponad 2500 predefiniowanych układów
  współrzędnych
 • można tworzyć niestandardowe systemy
  współrzędnych
 • reprojekcja układów współrzędnych
 • ponad 80 elipsoid
 • ponad 45 predefiniowanych jednostek liniowych
 • tworzenie niestandardowych jednostek liniowych
 • dodawanie siatki lub linii siatki, aby wyświetlić różne układy współrzędnych na mapie

Zrozumienie danych
Wykorzystanie narzędzi programu Didger umożliwia geoprzetwarzanie danych i analizowanie relacji pomiędzy nimi. Użytkownik może sprecyzować obszary zainteresowań, wyróżnić ważne punkty przecięcia lub wykonać obliczenia matematyczne na podstawowych danych w celu podejmowania świadomych decyzji.

Funkcje geoprzetwarzania programu Didger:
 • zmiana kształtu, uproszczenie, wygładzenie linii wielokrotnych i wielokątów
 • konwertowanie między punktami, linii wielokrotnych i wielobokami
 • tworzenie nowych wielokątów poprzez łączenie istniejących wielokątów
 • tworzenie punktów lub wielokątów w obszarach przecinających się


Natychmiatowy dostęp do danych online
Obfitość danych znajduje się na wyciągnięcie ręki. Didger zapewnia natychmiastowy dostęp do zdjęć z dowolnych internetowych portali WMS (web mapping services), publicznych lub prywatnych.


Pełna kompatybilność
Bezproblemowe wizualizowanie i analizowanie danych z wielu źródeł. Didger natywnie czyta wiele formatów plików, takich jak SHP, DXF, PDF, TIF i XLSX. Pakiet obsługuje również wszystkie popularne formaty eksportowe. Kompletny zestaw narzędzi do zarządzania danymi jest do Państwa dyspozycji w celu zapewnienia pełnej kompatybilności.

Pełna lista obsługiwanych formatów plików

Usprawniony proces pracy
Didger umożliwia przekształcenie danych w ciągu kilku minut. Łatwy w obsłudze interfejs użytkownika ułatwia proces przekształcania danych.

Funkcje interfejsu użytkownika programu Didger:
 • Pojedyncze okno do przeglądania, edytowania i manipulowania danymi i mapami
 • Menedżer obiektów umożliwia łatwe zarządzanie warstwami mapy i wszystkimi powiązanymi obiektami
 • Menedżer właściwości umożliwiający szybkie edytowanie obiektów
 • Każdy manager może pozostać zadokowany lub pływający
 • Można dostosować układ paska narzędzi
 • Możliwe jest dostosowanie praktycznie wszystkich elementów interfejsu użytkownika do potrzeb Użytkownika

Script logo