MapViewer 8

MapViewer jest aplikacją do tworzenia map kartograficznych, odwzorowań i analizy przestrzennej. MapViewer pozwala na wizualizację i analizę danych zawierających topografię terenu celem przygotowania map tematycznych i innych prezentacji graficznych w oparciu o dane geograficzne. Dane można zaimportować w jednym z trzydzietu formatów by po przetworzeniu sporządzić mapę z użyciem kilkudziesięciu zbudowanych szablonów.

Dla efektywniejszej pracy z programem MapViewer wyposażony jest w szereg procedur analitycznych umożliwiających m.in. pomiar odległości na mapie czy sprawne zarządzanie danymi cyfrowymi. Pakiet wyposażony jest w automatyzujący pracę język skryptowy Visual Basic.

Główne cechy programu MapViewer
 • Kilkadziesiąt predefiniowanych typów wykresów
 • Możliwość ulepszeń map
 • Narzędzia analizy
 • Szybki dostęp do danych z zewnętrznych źródeł
 • Kompatybilność wielu formatów danych
 • Uproszczone procedury pracy
 • Automatyzacja pracy


Wymagania systemowe
 • Windows 98, ME, 2000, XP, 7, 8 (bez RT) lub nowszy
 • wersja 32 i 64-bitowa
 • 500 MB wolnej przestrzeni na dysku twardym
 • minimalna rozdzielczość monitora 1024 x 768 pikseli (16 bitowa lub lepsza paleta barw)
 • co najmniej 512 MB RAM, remoendowane 1GB

Script logo