Nowości w wersji 2019

Najnowsze wersje oprogramowania Intel Parallel Studio XE obejmują wiele znaczących ulepszeń. Pakiet obejmuje ponad 10 rodzajów narzędzi: kompilator/y, wydajne biblioteki, profilery wydajności i analizatory kodu.
Programiści używający tego zestawu narzędzi mogą wydajniej budować szybkie, skalowalne i niezawodne aplikacje obliczeń równoległych, wykorzystując sprawdzone techniki, takie jak wektoryzacja, wielowątkowość, wielordzeniowość i optymalizację pamięci.

Ogólne zmiany w Intel® Parallel Studio XE 2019:
Wszystkie narzędzia zostały zaktualizowane do najnowszej wersji
 • Intel Distribution for Python 2019 zintegrowany z Intel® Parallel Studio XE
 • dodano wsparcie dla środowiska Conda
 • ulepszenia integracji z Microsoft Visual Studio 2017
 • zaktualizowano format i strukturę dokumentacji i Intel® Parallel Studio XE

Zmiany w poszczególnych pakietach:
Intel® Advisor:
 • funkcja podglądu: funkcja Integrated Roofline pokazująca, która konkretna warstwa pamięci
 • stanowi wąskie gardło dla każdej pętli
 • dodano Advisor macOS - interfejs pozwalający na wyświetlanie i analizę danych zgromadzonych z systemów Linux lub Microsoft Windows
 • Flow Graph Analyzer: nowe szybkie środowisko prototypowania do budowania, sprawdzania i wizualizacji nowych algorytmów
 • dodano możliwość przełączania pomiędzy “all integer operations” i “pure compute integer operations” w ustawieniach kolumny siatki pomiarowej
 • dodano możliwość eksportowania operacji Integer and INT + FLOAT Roofline HTML raport za pośrednictwem interfejsu wiersza poleceń

Intel® C/C++ Compiler:
 • opcja openmp-simd jest teraz ustawiona domyślnie
 • dodano wsparcie dla skanu SIMD dla równoległych pragm OpenMP
 • dodano wsparcie dla większej liczby funkcji C ++ 17.
Intel® Cluster Checker:
 • nowy format wyjściowy z ogólnym podsumowaniem zawierającym uproszczony system oceny problemów
 • usprawnione uruchomianie narzędzia za pomocą pojedynczej komendy
 • dodano automatyczne wykrywanie węzłów podczas używania Slurm

Intel® Data Analytics Acceleration Library:
 • włączono obsługę zdefiniowanej przez użytkownika procedury modyfikacji danych w źródłach danych CSV i ODBC
 • dodano wsparcie dla Apache Maven*

Intel® Distribution for Python:
 • Intel Distribution for Python jest zintegrowany w instalatorze Intel® Parallel Studio XE 2019, możliwa jest także samodzielna instalacja w trybie wiersza poleceń
 • szybsze algorytmy uczenia maszynowego z Scikit-learn: algorytmy SVM (Support Vector Machine) i k-średnich przyspieszone za pomocą biblioteki Intel® Data Analytics Acceleration Library
 • wprowadzono nowy pakiet XGBoost z interfejsem Python (dostępne tylko w systemie Linux *)
 • dodano dostęp do ustawień środowiska Intel® MKL runtime za pomocą łatwego w użyciu pakietu kontrolnego Pythona (mkl-service)

Intel® Fortran Compiler:
 • dodano wsparcie dla narzędzi Microsoft Visual Studio 2017 Build Tools
 • opcja openmp-simd jest teraz ustawiana domyślnie
 • dodano wsparcie dla większej liczby funkcji Fortran 2018

Intel® Inspector:
 • wprowadzono funkcję Intel® Inspector - Persistence Inspector
 • dodano możliwość analizy potencjalnych zastojów w rutynach Read-Write
 • usunięto wsparcie dla Microsoft .NET

Intel® Integrated Performance Primitives:
 • rozszerzona optymalizacja dla CLX, CNL w niektórych funkcjach
 • wstępne optymalizacje dla ICX, ICL oraz funkcjonalności Crypto
 • opracowano wymagane API do obsługi kompresji danych ZFP Data Compression

Intel® Math Kernel Library:
 • dostosowano funkcjonalność Intel® Math Kernel Library LAPACK do Netlib LAPACK 3.7.1 i 3.8.0.
 • znaczące zmniejszone zużycie pamięci (do 2,5x) procedury Eigensolvers ScaLAPACKP [SY | HE] EV [D | X | R]
 • poprawiona wydajność wielu procedur

Intel® MPI Library:
 • dodano wsparcie dla architektury Intel® Omni-Path Architecture PSM2 Multiple-Endpoints (Multi-EP)
 • skonsolidowano wszystkie interfejsy sieciowe w OFI (Open Fabric Interface)
 • dodano nowe narzędzie impi_info

Intel® Threading Building Blocks:
 • więcej algorytmów w Parallel STLL obsługuje zasady wykonywania równoległego i/lub wektorowego
 • pliki binarne dla Universal Windows Driver (vc14_uwd) są teraz połączone ze statycznymi bibliotekami Microsoft runtime i są dostępne wyłącznie w wersjach komercyjnych
 • naprawiono static_partitioner, aby prawidłowo przypisywać zadania w przypadku zrównoleglenia zagłębionego (nested parallelism)

Intel® Trace Analyzer and Collector:
 • usunięto obsługę statycznych bibliotek Intel® Trace Collector w systemie Windows
 • poprawka błędu zgodności z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych

Intel® VTune™ Amplifier:
 • wprowadzono narzędzie Intel® VTune™ Amplifier Platform Profiler
 • poprawiony przepływ pracy dla typów analiz i konfiguracji
 • analiza danych wejściowych i wyjściowych w systemie Linux rozszerzona o profilowanie DPDK i API SPDK IO

Script logo