Nowości w MAXQDA 2022

Kreatywna analiza danych
Nowa wersja MAXQDA jest zgodna z główną misją producenta aplikacji: zapewnić Użytkownikom/badaczom na całym świecie oprogramowanie, które optymalnie wspiera organizację i analizę danych oraz publikację wyników. MAXQDA 20222 sprawi, że praca będzie jeszcze bardziej efektywna, wydajna i przyjemna – zawiera sześćdziesiąt nowych funkcji w nowym, świeżym wyglądzie – wśród nich jest dostępnych kilka innowacyjnych narzędzi analitycznych.

PYTANIA – TEMATY – TEORIE (QTT)
Gdzie wszystko się łączy
Innowacyjna przestrzeń robocza do gromadzenia ważnych wizualizacji, notatek, segmentów i innych wyników analitycznych! Narzędzie QTT zapewnia użytkownikowi wsparcie w fazie analizy po kodowaniu i jest idealnym miejscem do zbierania odpowiednich spostrzeżeń i opracowywania nowych teorii.

Arkusze robocze: można tworzyć arkusze robocze dla każdego ważnego tematu i wypełniać je kodami, cytatami, notatkami, wizualizacjami, mapami koncepcji i tabelami podsumowań.

Wnioski: materiał można uporządkować według tematu lub pytania badawczego i dodawać wnioski lub spostrzeżenia na bieżąco.

Wyślij do: można wysłać gotowe wizualizacje i mapy koncepcji do arkusza QTT i przechować wyniki analityczne według tematu lub pytania badawczego.

Eksport: użytkownik może wyeksportować jednocześnie wszystko, co zostało zebrane dla jednego pytania badawczego, aby sfinalizować swoje raporty.


IDENTIFIKACJA WZORÓW
Wykres porównawczy profili
Narzędzie umożliwia porównanie dokumentów wizualnie, prelegentów, grup dokumentów lub zestawów. Można przeglądać wzorce w przypisaniach kodu i wartościach zmiennych oraz tworzyć typologie.

Kody i zmienne: należy wybrać kody i zmienne, które mają być wyświetlane w wizualizacji. Ręcznie można zmienić kolejność wyświetlania wartości zmiennych.

Kolory: użycie kolorów, zapewni wizualną identyfikację podobnych lub przeciwnych grupy. Kolor może być przypisywany automatycznie według koloru dokumentu, wartości zmiennych lub grupy dokumentów.

Opcje częstotliwości: analizując wzorce kodowania dla grup i zestawów dokumentów, można wybrać pomiędzy sumą, średnią lub medianą zakodowanych segmentów


CZASEM CHODZI TYLKO O JEDNO SŁOWO
Word Explorer
Wystąpienia słów: można dowiedzieć się, gdzie i jak często słowo lub fraza występuje w dokumentach lub pismach użytkownika

Kontekst słowa: użytkownik może sprawdzić, które kody są najczęściej stosowane do wyszukiwania elementu, a także zobaczyć z jakimi słowami najczęściej łączy się wyszukiwany element oraz które słowa pojawiają się w określonej liczbie słów przed i po wyszukiwanym elemencie.

Interaktywność: elementy są interaktywne, więc można przeskoczyć z pulpitu nawigacyjnego, aby wyświetlić źródła lub pełne listy częstotliwości.

TWOJA PRACA JEST WAŻNA
Import podświetlania tekstu i komentarzy z Worda i PDF
Importuj podświetlanie jako kod: MAXQDA rozpoznaje podświetlanie kolorami w dokumentach Word lub PDF i automatycznie koduje podświetlone fragmenty, dzięki czemu można bezproblemowo kontynuować pracę w MAXQDA.

Importuj komentarze jako notatki: komentarze i wątki komentarzy są importowane do MAXQDA jako notatki i mogą być wyświetlane tuż obok Twoich dokumentów.

ZAAWANSOWANE FUNCJE PODSUMOWANIA
Nowa sekcja Podsumowanie kodu i dokumentów w Notatkach
Podsumowanie sprawy: nowa sekcja podsumowania w notatkach dokumentów, aby podsumować główne aspekty sprawy.

Podsumowanie tematu: można użyć nowej sekcji podsumowania w notach kodu, aby podsumować główne aspekty tematu.

Integracja tabeli podsumowań: jeśli podsumowano już zakodowane segmenty według tematu i przypadku, to można wywołać i zapisać podsumowania spraw/tematów bezpośrednio w tabeli podsumowującej.


NIE POTRZEBA SŁÓW
Tysiące nowych emotikonów do kodowania
Wybór i różnorodność: teraz można kodować swoje dane z tym samym znaczeniem i różnorodnymi symbolami, które są używane na smartfonach. Do wyboru jest dostępnych ponad 3000 symboli (w tym różna płeć i odcień skóry).

Windows & Mac: Doskonała integracja z Twoim systemem operacyjnym. Z natywnymi stylami emoji.

Wizualizacja za pomocą emotikonów: emoji czasami mówią więcej, niż tysiąc słów! Emotikody są zintegrowane z wizualizacjami i diagramami MAXQDA.


POPRAW PRZEBIEG KODOWANIA
Sugestie nazw kodowych i szybka zmiana rozmiaru
Sugestie nazw kodowych: MAXQDA sugeruje teraz istniejące nazwy kodowe po zastosowaniu nowego kodu do danych. Unikaj zduplikowanych nazw kodów w otwartym kodowaniu lub użyj tej funkcji, aby szybko znaleźć i zastosować istniejący kod.

Zmiana rozmiaru zakodowanych segmentów: rozmiar zakodowanych segmentów można szybko zmienić za pomocą nowych chwytaków kodu, które są wyświetlane na początku i na końcu segmentu po kliknięciu na pasek kodujący.


SZYBKI, ELASTYCZNY, TRANSPARENTNY
Ulepszony import grup fokusowych
Nowa opcja importu grup fokusowych MAXQDA integruje wiele funkcji w jednym oknie dialogowym importu, dzięki czemu import transkrypcji grup fokusowych jest bardziej elastyczny i szybszy niż kiedykolwiek wcześniej.

Wybierz mówców: MAXQDA pokazuje wszystkich zidentyfikowanych mówców w transkrypcji, dzięki czemu można zdecydować, których mówców zakodować lub zignorować.

Połącz: można sprawdzić listę nazwisk mówców i w razie potrzeby połączyć różne pisownie dla tej samej osoby w jednego mówcę.


DOGŁĘBNA ANALIZA DANYCH ANKIETOWYCH
Nowe narzędzia do analizy pytań otwartych
Analizowanie odpowiedzi na pytania otwarte w MAXQDA zawsze było mocnym punktem. Nowy obszar roboczy odpowiedzi dodaje zaawansowane funkcje do pracy z danymi pomiarowymi.

Wyszukiwanie i autokodowanie: wyszukuj słowa lub frazy i odpowiedzi autokodowania, wyniki wyszukiwania, zdania lub akapity.

Automatyczne kodowanie za pomocą słownika: uzyskaj dostęp do swoich słowników, aby automatycznie kodować odpowiedzi, wyszukiwać elementy, zdania lub akapity z kategoriami słownika (dostępne w MAXQDA Plus lub Analytics Pro).

Analiza statystyczna: po zakodowaniu odpowiedzi, wystarczy je wyświetlić w module Stats, aby statystycznie przeanalizować wynikowe częstotliwości kodów wraz ze standardowymi danymi (dostępne w MAXQDA Analytics Pro).


NOWA, POTĘŻNA PRZESTRZEŃ DO PRACY
Parafrazowanie plików multimedialnych i kategoryzowanie parafraz
Parafrazowanie plików multimedialnych: można już sparafrazować segmenty tekstu i obrazu własnymi słowami. Dzięki MAXQDA 2022 można teraz zapisać parafrazy w swoich filmach i nagraniach audio, aby skupić się na interakcjach, słowach, pojedynczej osobie lub innych interesujących aspektach.

Kategoryzowanie parafrazy: łatwo organizuj i kategoryzuj swoje parafrazy w kody w odnowionym obszarze roboczym Paraphrases — teraz z zaawansowanym wyszukiwaniem i funkcją automatycznego kodowania


NOWE SPOSOBY UDOSTĘPNIANIA I EKSPORTU
Macierz sąsiedztwa i tabela profili dokumentów
Analiza sieci: eksportuj relacje kodu z MAXQDA jako macierz sąsiedztwa, która jest powszechnym formatem analizy sieci. Użyj tej nowej metody eksportu, aby eksplorować i wizualizować swoje dane za pomocą specjalistycznych narzędzi do analizy sieci.

Profile dokumentów: wyeksportuj tabelę profili dokumentów z ważnymi informacjami o wybranych dokumentach. Dla każdego dokumentu tabela zawiera notatkę dokumentu, wybór zmiennych i częstotliwości kodów.


Script logo