Wiley Spectra Lab

Wiley Spectra Lab jest unikalną platformą analityczną wspierającą chemików w identyfikowaniu nieznanych związków na podstawie danych spektrometrycznych, uzyskanych ze spektroskopii GC-MS, FT-IR, Raman, ATR-IR, UV-Vis oraz C-NMR, H-NMR i X-NMR. System zawiera dane źródłowe Wiley, Wiley-VCH, Bio-Rad Sadtler i inne, dzięki czemu stanowi największą na świecie kolekcję tego typu informacji. Platforma wspierana jest poprzez software KnowItAll AnyWare® stworzony przez Bio-Rad Laboratories.


Wiley Spectra Lab jest eksperckim systemem wykorzystującym empiryczne dane widmowe oraz aplikację wspomagającą chemików, toksykologów i biologów w identyfikacji związki chemiczne

  
Wiley Spectra Lab zawiera ponad 2 miliony widm MS, NMR i IR. Jest to najobszerniejsza kolekcja tego typu danych na świecie, dzięki czemu znajduje praktyczne zastosowanie w wielu naukach

 
Możliwość kastomizacji wyszukiwania związków z użyciem ponad 200 źródłowych baz pochodzących z Wiley, Bio-Rad Sadler™, pozwala naukowcom skupić się na pracach analitycznych


Dokładność i wydajność
Identyfikacja nieznanych związków wymaga cierpliwości i wiedzy eksperckiej oraz bardzo dużego zbioru godnych zaufania danych widm związków chemicznych. Wiley Spectra Lab wykorzystuje największą kolekcję zakodowanych danych spektralnych oferowanych przez platformę KnowItAll Anyware®. Zaawansowane techniki wyszukiwania pozwalają na szybkie i jednoznaczne odnajdywanie danych widmowych w porównaniu do dostępnych na rynku aplikacji komercyjnych.

Poprzez dostęp do najszerszego zbioru danych w zunifikowanej platformie, Wiley Spectra Lab redukuje czas i wysiłek poświęcany na prace analityczne.

Dostępność
To intuicyjne i łatwe w użyciu narzędzie, dostępne jest dla wszystkich platform sprzętowych i przeglądarek internetowych jako rozwiązanie chmurowe lub jako w pełni funkcjonalne analitycznie i bazodanowo rozwiązanie dla komputerów osobistych – aplikacja może być pobrana i zainstalowana lokalnie lub w sieci komputerowej. Dzięki temu Wiley Spectra Lab jest dostępna w dowolnej pasującej do potrzeb pracy postaci.

Zakres
Bazy danych widmowych Wiley, takie jak Wiley Registry of Mass Spectral Data®, od lat wyznaczały najwyższy standard jakości i zakres użytkowania. Zakres ten nadal jest poszerzany i uaktualniany aby móc wspierać procesy i obszary obecne na rynku. Wiley Spectra Lab maksymalizuje możliwość identyfikacji nieznanych związków poprzez wykorzystanie najnowszych dostępnych technologii.

Script logo